Monthly Archives: november 2014

Effektivt företagande

by admin

Här på Macactive skriver vi mycket om bra och effektiv marknadsföring, men vad finns det för andra dolda tips man kan behöva veta som företagare? Vad finns det för möjligheter till effektivisering som inte alla redan känner till? Kommunikation Man brukar säga att den viktigaste tillgången ett företag har är dess anställda, men vad är de […]


Onlinevideo som marknadsföringskanal

by admin

Något som blir allt mer hett på internet är användandet av video för att förmedla sitt budskap, men hur fungerar det egentligen och hur använder man det bäst? Det finns egentligen två olika inställningar man kan ha när man skapar en onlinevideo. Är målet att den skall vara ett sätt för nya kunder att hitta företaget […]