Monthly Archives: november 2016

Behovsanalys

by admin

När man ska fatta långsiktiga beslut inom företaget så är beslutsunderlaget av olika marknadsundersökningar en förutsättning för att investeringarna ska ge den effekt man eftersträvar. Man måste utveckla de saker som behovet kräver och lösa eventuella problem vilket innebär att man vill ha en så bred bild som möjligt och arbeta med sin målgrupps behovsanalys. […]