Är ditt kontor en säker arbetsplats?

by rnn.yqe.

Säkerhet och hälsa är något som alla arbetsgivare måste tänka noga på. Att se till att alla anställda kan arbeta säkert är ett krav varje arbetsgivare måste uppfylla. Och det gäller att titta på detta utifrån alla möjliga synvinklar.

Vara förberedd för olyckor

En aspekt av säkerhet på kontoret är att ha den utrustning som kan behövas vid olyckor av olika slag. Ett kontor är en förhållandevis säker arbetsplats men det bör fortfarande finnas saker som första hjälpen-låda och helst även en hjärtstartare. Du kan hitta detta och annan viktig utrustning i butiker som HLR Hjälpen. Men olyckor kan även komma i form av bränder och då är det ju kritiskt att lokalen först och främst är utrustad med brandvarnare. Men det ska även finnas brandsläckare och eventuellt även brandfiltar. Alla på företaget ska dessutom veta exakt var dessa finns.

Se över ergonomin

Ett ergonomiskt tänkande är också väldigt viktigt för en bra kontorsmiljö. Det finns många studier och undersökningar som tittat just på ergonomi på arbetsplatser. Och uppföljningar har visat på att antalet sjukskrivningar och problem med kroppen kan sänkas avsevärd bara genom att se till att alla på arbetsplatsen kan arbeta ergonomiskt. Många gånger lägger man fokusen just på möblerna, men belysningen har också en stor roll att spela i detta. Och det kan du läsa mer om hos Arbetsmiljöverket.

Skapa en bra arbetskultur

Säkerhet handlar dock om mer än bara det fysiska. Att sträva efter att skapa en arbetskultur där alla medarbetare känner sig välkomna och kan kommunicera med varandra öppet bör vara målet för alla arbetsplatser. Men detta kräver så klart inte bara insatser från arbetsgivaren. Alla måste kunna dra sitt strå till stacken för att åstadkomma detta. Att arbetsgivaren och alla i chefspositioner föregår med gott exempel är dock något som alltid väger tungt.