Effektiv produktion

by rnn.yqe.

Effektivt företagande omfattar flera olika saker. I en tidigare artikel har vi skrivit om hur viktigt det är att kommunikationen fungerar bra inom företaget och att det inte slösas med värdefull tid på möten, tid som kan läggas på annat viktigt.

Nu är det dags för den tredje viktiga aspekten av att driva ett framgångsrikt företag: en effektiv produktion. Detta är nödvändigt för företag att utvärdera och undersöka hur produktionen kan effektiviseras. Med en effektivare produktion så kan man skära kostnader och öka produktionen alltså blir företaget mer lönsamt.

kugghjul

Öka TAK/OEE-värdet

TAK/OEE-värdet är ett mått på hur väl era maskiner utnyttjas. För att enkelt få tillgång till alla värden finns det industrisystem som samlar in värdena och fortlöpande ger dig aktuell statistik. Med hjälp av OEE kan du exempelvis hela tiden se värdet för olika maskinerna och vilka åtgärder du bör sätta in när det sker för många maskinstopp i er produktion.

Ett svenskt exempel på framgångsrik produktion

Disktrasan Wettex är en svensk uppfinning och i engelsktalande länder har namnet på märket blivit synonymt med disktrasa. Fabriken i Norrköping som tillverkar de populära disktrasorna har lyckats fortsätta sin produktion trots att det är ovanligt med billiga konsumentprodukter som tillverkas i Sverige. Kinesiska tillverkare har ofta lägre priser, men tack vare en ökad effektivitet i produktionen klarar sig den svenska fabriken förhållandevis bra och tillverkar mer än 600 000 disktrasor om dagen.

I en artikel i Ny Teknik går det att läsa att företaget har satsat mycket på effektivisering och att de har lagt mer än 20 miljoner kronor per år på infrastrukturen de senaste 20 åren. Som ett led i att öka effektiviteten har tidigare manuella arbeten blivit helt automatiserade. Fabriken har blivit mer energieffektiv och genom att bland annat ta till vara på spillvärme har de minskat energiförbrukningen med 30 procent. Förutom att det sparar in mycket pengar är det också en stor fördel för miljön.