Employer branding 

by Dr. Austyn Rempel

När utvecklingen går framåt på ett område följer andra efter som en naturlig övergång. Det som förr kallades för personalavdelningen heter idag HR (Human Resources) och har gått från rollen att ”bara” tillsätta ny personal till lediga tjänster till att idag marknadsföra sitt företag som en idealsik organisation eller arbetsgivare för kunniga och skickliga personer som kan se till att företagets affärsplan uppfylls.BrandingIdén föddes redan år 1990 på London Business School av en medarbetare som skrev om möjligheten att använda sig av samma strategier inom personalförvaltning som inom varumärkesförvaltning. Med hjälp av sin personal ska företaget inte bara marknadsföra sin produkt eller tjänst, utan även företaget i sig som den bästa arbetsplatsen. På så sätt ska man locka till sig personer som har den eftersökta kunskapen och förmågan att föra företaget vidare in i framtiden. En intressant studie om hur detta fungerar i praktiken kan man läsa här Uppsatsen handlar om att kartlägga hur företag bäst med hjälp av employer branding kan locka nyblivna ingenjörer till sig.För att säkra företagets framtid måste det skapas en tilltalande intern och extern arbetsgivarprofil som lockar både kunniga och skickliga nyckelpersoner till företaget. Då behöver man ha insikt och förståelse för både talang och företagets behov och önskemål. Vilka karriärförväntningar har en sådan nyckelperson? Hur kan hen utvecklas tillsammans med företaget och vilka är företagets strategiska mål? Det är efter att ha definierat detta som företaget kan börja definiera sin unika identitet. Vad är det som gör just ditt företag till en exceptionell arbetsgivare? Vad kan ditt företag erbjuda en nyckelperson?Om du behöver hjälp med att skapa en egen profil kan du vända dig till en professionell headhunter. Headagent är en firma som sysslar med att tillsätta bland annat nyckelpersoner inom affärsutveckling som positivt kan bidra till ditt företags tillväxt. De arbetar aktivt med att hitta de mest framgångsrika talangerna, även branschöverskridande. De vet hur de säljer in ett företag till potentiella nya medarbetare.