Förbättra företagets arbetsmiljö

by rnn.yqe.

Ständigt arbete med arbetsmiljön

Att vår arbetsmiljö är viktig kan vi alla vara överens om. Det kan vara den plats där vi tillbringar den största delen av dagen och det är oerhört viktigt att man trivs på sin arbetsplats och att man konstant arbetar för att förbättra företagets arbetsmiljö. Det ska vara ett ständigt pågående arbete med att förbättra det som har med arbetsmiljön att göra.

Att förebygga saker som kan ställa till problem på ett företag är något som ständigt bör pågå. Detta är något som är till gagn för alla som befinner sig på arbetsplatsen. Tillsammans så ska vi medverka för att den arbetsplats man befinner sig på ska vara en säker och trivsam plats. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att man har en tillfredsställande arbetsmiljö men det är tillsammans som man skapar detta. Med hjälp från Arbetsmiljöverket kan man få tips hur man arbetar för en bättre arbetsmiljö. Det är viktigt att allt kommer upp till diskussion som kan förbättra företagets arbetsmiljö.

Hur ska man skapa en säker arbetsplats går att fundera på och någonstans ska man börja. Det kan vara att köpa in utrustning från HLR Hjälpen som bland annat säljer hjärtstartare, första hjälpen men också utbildningar inom HLR. Det kan också handla om att skapa ordning och reda på företaget men också skapa rutiner för det miljöarbete som man påbörjar. Det är viktigt att låta alla komma till tals med hur man tycker att det fungerar på företaget. Ett arbetsmiljöombud kan vara länken mellan de anställda och arbetsgivaren. Se till att regelbundet prata om arbetsmiljön på ert företag.