Internetmedier

by rnn.yqe.

glasfiber

Även om internet brukar beskrivas som ett medium så är det rent tekniskt ett gigantiskt nätverk av sammankopplade datorer.  Till skillnad från radio, tv och press så har det dock en möjlighet att distribuera flera olika medier över samma kabel. Idag så har internetbaserade tjänster för många ersatt både tv, tidning och radio.

Webben, Hemsidor och Bloggar

Bloggar och andra former av hemsidor har idag ersatt en stor mängd av tidigare tryckta medier. Idag är det få som har ett uppslagsverk hemma då Google och Wikipedia alltid har vad som söks, bara några knapptryck bort. Vissa studier pekar till och med på att Wikipedia är en säkrare källa för information än Encyclopædia Britannica som länge har varit det mest väl ansedda engelskspråkiga uppslagsverket.

Video

Ett annat stort internetmedium som fortfarande är under utveckling hittar vi i video. Youtube var en av de tidigare spelarna på internetvideo-marknaden och drog snabbt många besökare. Individer och till slut företag började producera innehåll i olika former som sedan drar in pengar via annonsering.  Även de stora filmstudiorna ville sedan vara med på tåget vilket de fick genom främst Netflix som till en början hyrde ut dvd-filmer via postorder.

Podcast

Även radion fick sig ett gäng internetmotsvarigheter. Visst, det finns klassisk livesänd radio att lyssna på online men den stora revolutionen kom med podcastkonceptet. Istället för att livesända radioprogrammen så levererades de istället i form av MP3-filer som automatiskt laddades ner och placerades på din iPod.