Konsten att få rätt person på rätt plats

by Dr. Austyn Rempel

3609196-smiling-businesswoman-welcomes-customerHur ska ett företag agera för att hitta rätt personal till specifika tjänster? finns de några knep för att inte tappa potentiella nyckelpersoner? Först och främst är det viktigt att företaget funderar över vad man står idag och var man faktiskt önskar nå med sin arbetsgrupp inom låt säga två eller tre år? kanske står företaget inför en expansion eller sammanslagning med ett annat företag eller annan division, alla förändringar i en organisation påverkar kulturen i ett företag och det är därför viktigt att inte leta efter den perfekta personen utan istället fokusera på att hitta rätt profil till en viss tjänst.Ledarskapsmagasinet Chef guidar i denna artikel företag i sökningsprocessen efter nya medarbetare. Bland annat framhåller de vikten av att hålla annonsen enkel genom att informera på ett konkret och koncist sätt, en mindre pladdrig annons gör det lättare för företaget att sålla bland sökarna. Välj ut ett par egenskaper som du som ledare tycker är viktigast och undvik då egenskaper som inte synkar tillsammans. Samtidigt som annonsen bör vara tämligen kort ska man försöka få med så mycket som möjligt om tjänstens innehåll, det vill säga arbetsuppgifter, karriärmöjligheter och företagets värderingar. Lyckas man informera sökaren på ett detaljrikt sätt undviker man att personen sitter på allt för mycket frågor väl vid första mötet.Det är dock inte alltid så enkelt att som företag komma fram till vad man egentligen behöver, ibland kan en lösning vara att ta hjälp av rekryteringskonsulter som är proffs på allt vad gäller att hitta nyckelpersoner till specifika tjänster. Ett bra exempel på den här typen av rekryteringsföretag är Stockholmsbaserade Head Agent som fokuserar på att hjälpa företag att hitta passande profiler till framför allt chefspositioner inom marknad, försäljning och affärsutveckling.Genom att ta hjälp externt med rekrytering blir företaget garanterat en noggrann research av marknaden där framför allt det enorma kontaktnät som rekryteringsföretaget besitter är värt både tid och guld. Träffar man en person med en positiv profil som passar in på företaget men som kanske inte lämpar sig just för den utannonserade tjänsten bör man se över organisationen för att se om personen möjligen kan bli erbjuden något annat, det är tidskrävande att leta efter bra medarbetare och man ska därför alltid behålla potentiell kompetens inom företaget.