Marknadsundersökningar ger viktig vägledning

by admin

Att driva ett företag utan att ha koll på marknaden är som att ge sig ut i vildmarken utan karta. För att kunna fatta beslut måste man ha något som pekar i rätt riktning, en guide på vägen. Väl utförda marknadsundersökningar kan bli den vägvisaren, och ge ett faktabaserat underlag att fatta beslut på. Genom att ha en tydlig bild av marknaden och hur den förändras får ett företag möjlighet att förbereda sig väl inför framtiden.

Marknadsundersökningen

Marknaden är i ständig förändring, men den vilar alltid på samma två grundstenar: konsumenterna och företagen. En marknadsundersökning tjänar i grund och botten på att undersöka förhållandet mellan dessa två – vilken inställning konsumenterna har till olika företag, samt hur deras konsumtion av varor och tjänster ser ut. För att ge företag en bild av hur kunderna förhåller sig till en själv och konkurrenterna erbjuder konsulter olika sorters undersökningar som, när resultaten är insamlade, analyseras och används som underlag i olika beslut. Det finns en uppsjö av olika sorters marknadsundersökningar som kan ge några viktiga ledtrådar i jakten på svar till viktiga frågor som ”Vilken målgrupp bör företaget rikta in sig på?” och ”Vad tycker folk om varorna?”

Vem behöver en undersökning?

Vad menas egentligen med ”företag”? I princip inbegriper det alla som rör sig på marknaden i hopp om att sälja varor eller tjänster. Oavsett bransch och hur länge man har bedrivit sin verksamhet går det att dra nytta av en undersökning som indikerar konsumenternas inställning. Även den som precis ska till att starta upp en verksamhet kan få många goda vägvisare genom en marknadsundersökning, för att ta reda på fakta och hur startförhållanden ser ut. Även mer indirekta saker som påverkar konsumtionen, till exempel hur ett företags sajt ser ut, eller vid vilka tillfällen de använder en produkt eller tjänst, mäts ofta via undersökningar.