Anställa personal för första gången

by rnn.yqe.

Många företag startar med bara ägaren som den enda anställde. Men om det går bra och företaget börjar växa är det inte omöjligt att man inom kort behöver titta på att anställa någon för att hantera allt som dyker upp en vanlig arbetsdag.

Kostnaden att ha anställd

Innan man tar beslutet att anställa måste man veta kostnaderna inblandade med detta. Lönen är inte den enda utgiften man kommer att ha. Det ingår även semesterersättning och arbetsgivaravgifterna. Semesterersättningen kommer att vara 12 % av lönen och arbetsgivaravgifterna kommer mest troligt att vara 31,42 %. Anställer man pensionärer går denna avgift ner till 16,36 %. Försäkringskostnader kan också ingå.

Registrera som arbetsgivare

Innan man anställer någon för första gången kommer man behöva vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket. Hädan efter kommer man också behöva göra en arbetsgivardeklaration varje månad där lönen, övriga utgifter, eventuella förmåner och avdragen skatt redovisas.

Besluta om anställningsform

Beroende på vilket typ av arbete det handlar om kan det vara värt att tänka på vilken anställningsform som passar bäst. Tillsvidareanställd, vilket även kallas fast anställning, är en vanlig form i många företag och betyder att anställningen gäller tills antingen den anställde eller arbetsgivaren säger upp anställningen. Detta kan dock börjas med en provanställning om man så önskar. Andra alternativ är en timanställning eller om man bara behöver hjälp en viss tid framöver kan man välja att göra tjänsten till en visstidsanställning.

Skaffa eventuell utrustning

Behövs viss utrustning för att utföra jobbet bör detta finnas på plats redan när den anställde kommer in första dagen. Detta kan röra sig om exempelvis en dator, verktyg eller helt enkelt arbetskläder som bär företagets namn.

Skriv ett anställningsavtal

En anställning träder i kraft när båda parter har skrivit på ett anställningsavtal. Men innan detta kan göras måste man först formulera detta. Den följande informationen ska ingå i detta avtal:

  • Arbetsgivaren, arbetstagarens och arbetsplatsens uppgifter.
  • Vilken anställningsform det handlar om.
  • Dagen då arbetet tillträds.
  • Arbetstiderna som gäller.
  • Beskrivning av arbetet och uppgifterna som ingår.
  • Lön och eventuella förmåner.
  • Uppgifter om semester.
  • Uppsägningstid/slutdag för anställningen.
  • Vilka kollektivavtal som tillämpats (om några).