Utbilda er i CE märkning och hur detta fungerar

by Anna Rönnberg

CE-märkning är ett direktiv där produkter som uppfyller speciella krav ska vara CE-märkta. En produkt med ovanstående märkning hänvisar till att den är tillverkad utifrån diverse miljö-, hälso- och säkerhetskrav. Förkortningen CE kommer ifrån Conformité Européenne och faller inom EU-lagstiftningen.

Krav

För att de flesta produkter ska få säljas inom EU så behöver dessutom de ha en CE-märkning. Märkningen på produkten säkerställer att tillverkaren/importören uppfyller de krav som EU har satt upp. Kraven innefattar både hälsa, miljö och säkerhet. De kraven kan även skilja sig åt mellan länder, läs mer om hur ni kan utbilda er inom detta.

Utbildning

Om du vill utbilda dig inom CE-märkning så finns det olika alternativ. Målgruppen burkar vara entreprenörer eller tillverkare som i framtiden kommer att ta ansvar för CE-märkta produkter inom sitt yrke. I de fallen är det viktigt att kunna CE-reglerna och även hur man ska tolka dem.

Kursinnehåll

I en CE-märkningskurs kommer du att få lära dig flera olika saker. En kurs kan innehålla lärdom om vad CE-märkningen betyder och historien bakom det. Även Arbetsmiljöverkets AFS:ar och deras direktiv. Arbetsmiljö och riskbedömning är också något som kursen sannolikt kommer att innehålla. Du kommer även att lära dig allt du behöver för att kunna veta vad en CE-märkning av en produkt innebär.