När företaget och personalen behöver stöd och hjälp

by Anna Rönnberg

Att se till att ha ett bra supportteam runt de anställda på ett företag är verkligen viktigt. Eftersom den mentala hälsan blir allt sämre i landet är det mer viktigt nu än tidigare. Prestationskraven är ofta höga och stressen är inte sällan påtaglig.

Ta hjälp av ett bra supportteam

Även om du har en välfungerande HR-avdelning på ditt företag är det alltid bra med extra kompetens i sammanhanget. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp av ett utomstående team och ta in experthjälp. Då kan företaget i stort fokusera på det som är viktigt i övrigt.

Eftersom den psykiska ohälsan är ett stort problem idag med flera långa sjukskrivningar på grund av psykiska sjukdomsbilder är det något som bör prioriteras. Det är saker som utmattningssyndrom, långvarig stress och kronisk värk för att nämna något som ger en längre sjukskrivning. Istället för att sjukskriva personal kan ni fokusera på att jobba förebyggande, genom att skapa en bättre arbetsmiljö.

En bättre arbetsmiljö kan innebära många olika saker. Att ha någon att gå till för stöttning och support på arbetet är ofta väldigt uppskattat. Du kan ha både enskilda samtal och stödgrupper till exempel.