Modern marknadsföring

by Anna Rönnberg

Som vi skriver om på startsidan så är medieklimatet något som är under ständig förändring, det gäller inte bara tv-mediet, det gäller hela marknaden, så också hur man arbetar med marknadsföring.Därför så tänkte vi berätta om ett par av de moderna metoder man idag använder sig av för att stärka sitt företagsnamn eller varumärke, öka sin försäljning och så vidare.Marknadsföring

Sociala medier

Sociala medier kan användas på många olika sätt till marknadsföring, vissa mer effektiva än andra. Allt beror på vilken bransch du håller till i och vad du vill åstadkomma. Det man kan säga är utmärkande för sociala medier är att mycket av makten förflyttats till dem och kommunikationen sker minst lika mycket på deras villkor eftersom det inte längre är en envägskommunikation.Detta gör sociala medier till ett mycket mångsidigt verktyg i såväl marknadsföring som support med mera. Tack vare, eller på grund av sociala medier så smälter saker och ting mer samman idag. För att ge ett exempel så kan vi ta kundsupport. Har man en mycket bra kundsupport via sociala medier så kan detta i allra högsta grad bidra till ett stärkt varumärke.

Kombinera gammalt och nytt

Att moderna marknadsföringsmetoder uppstår ur nya kommunikationsvägar är förstås inte konstigt. Men om vi knyter samman med just sociala medier så har det också gjort att det går att kombinera gamla metoder med nya. Många kampanjer som görs idag är också ett bevis på att saker smälter samman. Om vi tar ett exempel. Ett företag köper in stora mängder reklamballonger med tryck, fyller dessa med luft och släpper ut i ett tätbefolkat område, en festival, eller liknande. Detta är inte något speciellt nytt grepp. Men det man också gör, är förstås att man fotar och filmar. Därmed kan man också lägga ut händelsen på sociala medier, på sin hemsida och så vidare. I och med detta så har man fått en dubbel spridning av sitt budskap.Exempel med släppa ballonger och lägga ut på nätet för att få delningar etc etc.

Ett reklamjippo

En trend som pågått i flera år är att skapa stora jippon i en stad eller välbefolkat område. Det kostar pengar och kräver mycket planering, men lyckas man kommer man att synas i tidningar och på nätet i flera dagar framöver. En klassiker som också användes som reklam för produkten är videon av hundratusentals studsbollar som studsar ned för en av San Franciscos kända backar. Det blev internationella nyheter, till och med, och även om kostnaden för detta projekt var stor fick det ett gott rykte som ett ”roligt” företag som skapat något vackert.