Att motivera sina anställda

by rnn.yqe.

Motivation är en väldigt stor del av arbetet. När motivationen går ned ser man även en negativ inverkan på prestationen och kreativiteten, vilket kan ofta resulterar i mindre vinst och större ruljangs i personalen.

Arbetsgivare och alla på företaget som har en ledarposition behöver kontinuerligt tänka på motivationen bland personalen och veta vad de kan göra för att hålla denna uppe.

Tittar man på faktorer som påverkar motivation bland anställda kan man hitta flera områden man behöver fokusera på:

  • Erkännande
  • Kommunikation
  • Utmaning
  • Möjligheter
  • Kontroll

Erkännande betyder att anställda måste få höra när de gjort bra ifrån sig och även belönas för detta. Belöning kan betyda väldigt många olika saker. Det kan vara allt från ett personligt och genuint tack från chefen till en tillställning med bra underhållning. När personal ser att hårt arbete belönas motiveras de att anstränga sig.

Kommunikation är alltid av stor vikt för miljön på en arbetsplats. Genom att ha en öppen och tydligt tvåvägskommunikation mellan anställda och chefer kommer anställda känna sig hörd och ha en bättre uppfattning om vad som förväntas av dem. Detta inkluderar även problemlösning på arbetsplatsen.

Utmaning kan skifta i prioritet från person till person, och det är viktigt att veta vilka som behöver utmanas mer för att verkligen prestera. Men när ingen utmanas att bli bättre eller lära sig något nytt är resultatet nästan alltid negativt.

Möjligheter bör vara tydliga i arbetet. Genom att se var det finns utrymme för ansvar och utveckling kan anställda bättre sträva efter sina personliga mål i arbetslivet. Som arbetsgivare är detta också en aspekt av arbetet som betyder att man kan följa personalens arbete och utveckling.

Kontroll betyder att de anställda får göra det jobb de fått framför sig. Att visa tillit till anställda att de klarar av att göra sitt jobb skapar bättre självkänsla och ökar motivationen för arbetet. Men se samtidigt till att ingen får arbetsuppgifter som ligger långt utanför deras expertis utan någon form av vägledning.