Den viktiga arbetsmiljön

by rnn.yqe.

Där vi i princip befinner oss mest dagligen är på våra arbetsplatser. Den viktiga arbetsmiljön bör tas på allvar och om det är så att ni anser att det finns brister så ta detta med ert arbetsplatsombud. Då får den personen ta det vidare till ledningsgrupp och agera utifrån de uppgifter de fått.

Åtta timmar om dagen kan vissa av oss vara på ett och samma ställe varje dag i vecka så det är viktigt att det är en god arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt. Det är viktigt med en bra stämning på en arbetsplats och det gäller att alla drar sitt strå till stacken för att se till så miljön blir därefter.

Det är också viktigt att säkerheten är pålitlig. Se till så att det finns första förbandslådor på strategiska platser om någon olycka skulle vara framme. Det går att förbättra företagets arbetsmiljö med relativt enkla medel. Så klart så kan vissa förändringar kosta pengar men utifrån ett säkerhetsperspektiv så måste detta få kosta pengar.

Förutom säkerhet och en god stämning på arbetsplatsen så gäller det också att ha ergonomiska kontorsmöbler och inte att förglömma god belysning och god ventilation. Det går att med gröna växter förbättra luftkvalitén på ett kontor. Det blir inte bara trevligt att se på utan de jobbar och för en bättre luft på kontoren.