Effektivitet

by rnn.yqe.

När är man effektiv och är effektivitet och produktivitet samma sak? Hur förbättrar man sin effektivitet och kan effektiviteten påverka kvaliteten? Effektivitet kan vara subjektivt men det finns sätt att försöka mäta den. 

Effektivitet

Enligt wikipedia så är effektivitet ett begrepp som beskriver hur väl en organisation kan omvandla sina resurser till produkter och tjänster. Ofta benämns effektivitet som en nyttooptimering utav företagets tid, resurser och råmaterial, att effektivitet är hur resurser använts i förhållande till resultatet. Så allt har egentligen någon form av effektivitet, det handlar bara om den kan benämnas som ineffektiv eller god effektivitet.

Ofta skiljer man på inre och yttre effektivitet. Inre effektivitet är relationen mellan det som producerats och vilka resurser man tillfört, att göra rätt saker. Yttre effektivitet innebär att uppfylla mottagarens behov med det som framställts, alltså att göra rätt saker.

För att kunna benämna något som effektivt behöver det som produceras vara mätbart. Inom produktionsföretag så går det att använda sig av nyckeltal som till exempel OEE ( Overall Equipment Effectiveness), den svenska översättningen TAK, för att mäta ens produktionseffektivitet. Faktorerna som ingår i TAK är, Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte. Tjänsteföretag har betydligt svårare att mäta sin effektivitet. Att ha koll på vilka resurser som hos sin personal är viktigt, vad de tänker, känner, vill och kan göra. Din personal måste vilja, orka, kunna och agera för att kunna nå den bästa verkningsgraden. Sen måste organisationen vara tydlig i sitt syfte, hur varumärket ser ut, vilken värdegrund företaget har och kommunicera detta väl med sin personal. Varje person måste vara medveten om hur dennes dagliga beteende påverkar företaget.