Från nulägesanalys till målbild

by Dr. Austyn Rempel

Att utvecklas som företag är något som man ständigt måste vara medveten om. Står man kvar på sin position så kan man bli omkörd av sina konkurrenter. Det gäller att man gör en analys av läget just nu och vilken målbild man vill ha.

Det finns bra hjälp att få av experter som man kan anlita för att nå de mål som man sätter upp. Men det är viktigt att man scannar läget som det är idag innan man påbörjar sitt arbete med målbild och annat. Inget händer av sig själv utan det gäller att man lägger ner tid och arbete för den utveckling man vill ha. Tillsammans med experterna så sätter ni upp både en nulägesanalys och målbildsarbeten som ni genomför för bästa resultat. Inom företaget så kan det vara så att olika avdelningar har olika typer av målbild.

Det är också viktigt att företaget har en gemensam målbild för hela företaget som alla kan arbeta mot. Det kan vara en säljavdelning som har andra mål än vad en produktionsavdelning har. Tillsammans så gäller det att skapa de bästa förutsättningarna för hela företaget och för den avdelning man arbetar på. Det är också en fördel att ta in någon utifrån som ser er verksamhet med andra ögon. Det är som sagt lätt att bli hemmablind och missa viktiga saker inom företaget.