Onlinevideo som marknadsföringskanal

by Dr. Austyn Rempel

Något som blir allt mer hett på internet är användandet av video för att förmedla sitt budskap, men hur fungerar det egentligen och hur använder man det bäst?youtube logotypDet finns egentligen två olika inställningar man kan ha när man skapar en onlinevideo. Är målet att den skall vara ett sätt för nya kunder att hitta företaget eller ska del vara ett sätt för kunder som redan är intresserade att få veta mer och på så sätt öka förtroendet för er.Det första alternativet är absolut en möjlighet men innebär också mycket risk. För att göra detta skapar en video som man hoppas kommer gå viralt. Detta betyder att man försöker skapa en video som är så lockande, intressant, chockerande eller rolig att tittaren sedan väljer att skicka den vidare till sina vänner. Förhoppningsvis så lockas även bloggare och andra internetmedier att även de skriva om videon.Om målet istället är att verka förtroendebyggande och intresseväckande för redan etablerade eller intresserade kunder så bör fokuset på videon istället vara kundnyttan. Då kan videon spridas via de redan etablerade kanalerna så som på hemsidan, i nyhetsbrevet och på sociala medier.