Vad ska en mediebyrå vara bra på?

by rnn.yqe.

En mediebyrå ska kunna ge råd, planera och hantera transaktioner av media och kommunikationsaktiviteter. Det gäller bland annat TV, radio, dagstidningar, online och så vidare utan att ha någon egen position, ägande eller säljuppdrag i den aktuella kommunikationskanalen. Driver du en mediebyrå måste omfattande kompetens finnas i dessa områden.

Mediabyrå

Det finns några saker som en bra mediebyrå ska kunna:

Målgruppsanalyser

De ska kunna göra bra målgruppsanalyser för att veta vad målgruppen har för behov. Utan en sådan sker det lätt gissningar och det tas beslut baserade på dem som inte stämmer.

Marknadsföring

En bra mediebyrå har koll på marknadsföring, vilka marknadsföringssätt som funkar på vilka målgrupper och vilka kanaler som är tillgängliga för företaget. Som tidigare nämnt – en bra mediebyrå kan sin bransch utan och innan och vet vad som genererar försäljning och positiv uppmärksamhet.

Offentlig upphandling

Det är lätt att tro att offentlig upphandling inte borde höra till en mediebyrås uppgifter men det är tvärtom en väldigt viktig kunskap för dem att ha. Många lukrativa kontrakt med myndigheter kommer man över via offentlig upphandling. Exempelvis utlyste Polisen förra året en sådan för att hitta en lämplig mediebyrå. Här räcker det inte bara med att vara mest kompetent – man måste också kunna lägga rätt bud. Om ditt företag behöver tränas i offentlig upphandling går det att ta hjälp av en konsulttjänst.

Annat som är viktigt i kundrelationer

En mediebyrå ska veta vilka målsättningar och utmaningar kunden har samt kunna berätta för kunden vad som krävs för att uppnå målen.

Anställda på mediebyrån ska vara nyfikna och ärliga och vara öppna för att de inte vet bäst. Om en mediebyrå tycker att en idé till exempel är inaktuell bör den säga det istället för att bara hålla med kunden. Den ska dock alltid sätta kunden först och inte välja en genväg bara för att det är lättare för mediebyrån om det samtidigt missgynnar kunden.

För mer tips på hur du gör för att skapa en bra mediabyrå kan du kolla denna artikel i Dagens Media.