Är ditt kontor en säker arbetsplats?

by rnn.yqe.

Säkerhet och hälsa är något som alla arbetsgivare måste tänka noga på. Att se till att alla anställda kan arbeta säkert är ett krav varje arbetsgivare måste uppfylla. Och det gäller att titta på detta utifrån alla möjliga synvinklar. Vara förberedd för olyckor En aspekt av säkerhet på kontoret är att ha den utrustning som […]


Att bygga upp sitt varumärke

by rnn.yqe.

Som företag så är det viktigt att synas och detta kan hjälpa till genom att bygga upp sitt varumärke. Ett starkt varumärke gör att du får en bättre position på marknaden och att du kan sälja mer av dina tjänster eller produkter. Det är varken svårt eller omöjligt att bygga ett starkt varumärke, däremot kan […]


Tips för belysningen på arbetsplatsen

by rnn.yqe.

Oavsett vilket typ av arbete som ska utföras är det alltid viktigt att belysningen anpassats för uppgiften. Bra belysning är inget man riktigt märker av. Men dålig belysning skapar alltid en rad olika besvär. Vilka risker finns det med dålig belysning? Dålig belysning kan påverka arbetare på många olika vis. Till att börja med kan […]


Rätt utrustning för företaget

by rnn.yqe.

Som företag så är det viktigt att man har den utrustning som behövs för att kunna utföra arbetet på bästa sätt. Rätt utrustning för företaget innebär att personalen kanske kan utföra arbetet på ett mer kostnadseffektivt sätt vilket är positivt för både företaget och den anställde. Effektivisera med rätt utrustning Oavsett inom vilket område man […]


Förbättra företagets arbetsmiljö

by rnn.yqe.
Ständigt arbete med arbetsmiljön

Att vår arbetsmiljö är viktig kan vi alla vara överens om. Det kan vara den plats där vi tillbringar den största delen av dagen och det är oerhört viktigt att man trivs på sin arbetsplats och att man konstant arbetar för att förbättra företagets arbetsmiljö. Det ska vara ett ständigt pågående arbete med att förbättra […]


Hitta nya vägar för företaget

by rnn.yqe.

Som företag så gäller det att hela tiden vara på tå och hitta nya vägar för företaget. Kunderna är det som är det viktigaste bör hela tiden öka konstant. Det kommer att försvinna en del kunder på vägen så det måste in nya för att inkomsterna till företaget håller den nivå som man önskar. Offentlig […]


Anställa personal för första gången

by rnn.yqe.

Många företag startar med bara ägaren som den enda anställde. Men om det går bra och företaget börjar växa är det inte omöjligt att man inom kort behöver titta på att anställa någon för att hantera allt som dyker upp en vanlig arbetsdag. Kostnaden att ha anställd Innan man tar beslutet att anställa måste man […]


Dokumentera för företagets räkning

by rnn.yqe.

Det är inte alltid möjligt att anlita en fotograf när något på företaget behöver dokumenteras med bilder. Många gånger så är det någon anställd som har en bättre kamera än vad mobiltelefonerna kan få fram och denna nyttjas till och från. Skapa bättre förutsättningar Det kanske är dags att företaget köper in en lite bättre […]


Internet på arbetsplatsen

by rnn.yqe.

Vilken router ska man välja? Det säkraste alternativet är i regel att man har en trådburen anslutning till internet, men i vissa fall så kan man behöva trådlös anslutning också. För många så handlar valet av router oftast om att få ordning på wifi-uppkopplingen hemma eller på kontoret. Många gånger så använder man sig av […]


Planera konferens med företaget

by rnn.yqe.

Att ta företaget till konferens är något många gör en eller ett par gånger om året. Ju mer man gör det desto bättre blir man på att planera resan. Men när det är första gången kommer man behöva lite tips på vägen. Börja tidigt Ett nybörjarmisstag man ofta ser är att man underskattar tiden det […]