Tips för belysningen på arbetsplatsen

by rnn.yqe.

Oavsett vilket typ av arbete som ska utföras är det alltid viktigt att belysningen anpassats för uppgiften. Bra belysning är inget man riktigt märker av. Men dålig belysning skapar alltid en rad olika besvär.

Vilka risker finns det med dålig belysning?

Dålig belysning kan påverka arbetare på många olika vis. Till att börja med kan det göra att man blir trött i ögonen och få huvudvärk. Och om det tvingar den anställde att arbeta i onaturliga och obekväma positioner kan det även ge upphov till spänningar i rygg, nacke och skuldror. Ökad risk för olyckor är också något som studier har visat förekommer när belysningen inte är anpassad arbetet som ska göras.

Vad är bra belysning?

Bra belysning kommer naturligtvis att variera beroende på vilket typ av arbete det handlar om. Men i praktiskt taget alla situationer kan man åtminstone tala om ett jämnt och starkt sken som inte bländar. Vid behov ska belysningen också kunna justeras av den anställde för att bättre kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Dagsljuset ska användas i största möjliga utsträckning

I alla lokaler med fönster kommer dagsljuset utgöra det mest grundläggande behovet av ljus. Att få tillräckligt med kontakt med solljus är något otaliga studier har visat vara mycket viktigt för både vår fysiska och mentala hälsa. Företaget Parans har utvecklat ett system för att fånga in solljuset och leda det via fiberoptik genom hela byggnader. Ju fler arbetsplatser som kan använda sig av denna lösning desto bättre kommer detta behov täckas i landet.

Fråga efter feedback från anställda

Att veta exakt hur belysningen bör vara utformad redan innan någon arbetar i lokalen är inte direkt enkelt. Av denna anledning är det väldigt viktigt att säga åt anställda att de måste säga till om belysningen inte fungerar som den ska för en eller flera arbetsuppgifter. Men mer information om hur belysningen upplevs kan man då börja planera förändringar.